KURS ONLINE | Planowanie Tygodniowe

Celem tego kursu jest zdobycie umiejętności planowania tygodniowego, która pozwoli Ci nie tylko właściwie planować swój czas, ale przede wszystkim planować zadania, które są właściwe.

Kurs ułożyłam tak, abyś w maksymalnie krótkim czasie mógł określić kluczowe obszary, wyznaczyć cele i poznać system, który pomoże Ci się utrzymać na obranym kierunku.

Copyright © 2018-2022 Anita Kowalska